loader image

Ze zijn zo mooi….. Echt van elke baby weer. De eerste uh´s, ah´s en oh´s. Vocaliseren noemen we dat. De meeste baby´s doen het rond drie maanden, sommige wat eerder (7 weken), sommige wat later (26 weken).

Het is een van de eerste stappen van communiceren. Dit proces komt op gang door het rijpen van het spraak-taalcentrum in de hersenen. Door onderzoek te doen bij blinde en dove/slechthorende baby’s, weten we dat dit proces door het ZIEN van een gezicht op gang komt. De dove kinderen, zien het gezicht wel en starten met vocaliseren op dezelfde leeftijd als hun gezonde leeftijdsgenootjes. De blinde kinderen daarentegen, vocaliseren ook, alleen dit proces start iets later ten opzichte van de gezonde leeftijdsgenootjes.

Dit meisje is al iets verder in haar vocaliseren. Het zijn vooral veel ah’s en ook met enige volume. Soms zet ze halverwege een uitademing/geluid nog extra kracht bij. Haar moeder nam het filmpje op, maar sprak niet. Ze dacht dat haar dochter meezong op de muziek. Toch zie je dat het meisje de moeder uitlokt tot spreken door oogcontact te maken en het bovenlijf te bewegen. Zonder de camera zou de moeder dat vast en zeker hebben gedaan.

Zo ontstaat er een beurtwisseling. Een van de twee lokt de ander uit, waarop die ander weer een geluidje terug maakt. En zo heeft het vocaliseren dus ook nog een psychologisch effect; je leer namelijk een van de basisprincipes van communiceren: spreken, luisteren naar de ander, erover spreken en weer luisteren naar wat de ander op jou te zeggen heeft.