loader image

Esther van Bloemen-Bartels

Van den Broekelaan 10 C
1185 DA Amstelveen
Esther@babyverpleegkundige.nl

06-13734848

Rekeningnummer: NL21ASNB0707762642
Kamer van koophandel: 51529564
BIG nummer: 39058171130

AGB codes:      
Zorgverlener/Vestiging: 91000128
Onderneming: 41418586

KIWA keurmerknummer: 11073
Solopartners: 102734

De zorg geleverd door de Babyverpleegkundige wordt in een aantal gevallen (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar.  Noteer bij uw declaratie de AGB-Codes.

Babyverpleegkundige heeft een KIWA-keurmerk, is lid van de brancheorganisatie Solopartners en van de Beroepsvereniging Verpleegkundige&Verzorgende Nederland, afdeling Kinderverpleegkunde. Babyverpleegkundige heeft algemene voorwaarden geformuleerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast is er een Solopartners klachtenregeling en een stroomschema voor cliënten beschikbaar, conform de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

Denkt u langdurige zorg van de babyverpleegkundige nodig te hebben? Neem dan contact op met familysupporters.