loader image

Scholing aan professionals

Esther van Bloemen geeft scholingen aan professionals die werken met baby’s. Zij gebruikt verschillende werkvormen zoals bewegende beelden, spelletjes, discussies of een presentatie. Op die manier spreekt Esther tijdens de scholing verschillende hersengebieden aan. Dit verzekert een effectieve kennisoverdracht waardoor de nieuwe kennis goed beklijft. 

Zij schoolde reeds kinder- en jeugdartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgenden, doula’s en osteopaten. Hieronder meer over voeden per fles,  in-uitbakeren en huilen&hechting

Scholing: voeding per fles

Voeden is een primaire taak in het ouderschap. Vrijwel alle baby’s krijgen wel een keer voeding per fles. Soms kortdurend omdat ze zelf ziek zijn, anderen langer omdat ouders hiervoor kiezen in verband met werk of gedwongen zijn omdat borstvoeding geven niet (langer) mogelijk is. Er wordt steeds vaker verwacht dat professionals in de zorg voor baby’s ouders ook op dit vlak deskundig adviseren. Daar bereidt deze scholing hen op voor.

Als je online zoekt op afbeeldingen bij de woorden “baby” en “drinken” bevatten zeven van de tien eerste afbeeldingen een baby met fles. Van die zeven afbeeldingen zijn er vijf met baby’s die hun eigen fles vasthouden. Jezelf voeden? Is het beeld dat ons wordt geschetst wel de juiste? Ook al is er een aangeboren instinct bij geboorte dat ervoor zorgt dat een baby wil drinken, er zijn er genoeg die echt moeten “leren drinken”. Niet alleen uit de borst, maar ook uit de fles. Hoe maken ouders de keuze voor de juiste voeding en fles? Met welke flessenspeen? In welke houding? En wat als het voeden per fles niet lekker loopt? Na het volgen van deze scholing kun je ouders goed informeren.

 • gezond normaal drinkgedrag herkennen en benoemen
 • afwijkend drinkgedrag herkennen en voorlichting geven over verbeteren
 • het beste voedingsmoment herkennen en weet wat therapeutisch voeden inhoudt
 • het beste voedingstempo herkennen en de portiegrootte berekenen voor baby’s
 • het verschil tussen verschillende flesvormen, flessenspenen, vacuumsystemen herkennen, benoemen en je weet wat passend is voor de leeftijd en ontwikkeling van een baby
 • de factoren benoemen die van invloed zijn op flesweigeren en passende adviezen geven om stress en spanning rondom voeden per fles te voorkomen.

Deze scholing is bij uitstek geschikt voor professionals in verzorging van en zorg aan baby’s, zoals medewerkers kinderdagverblijf, consultatiebureau, kind-, kraam- en neonatologieafdelingen.

 

Theorie:
Eerder beschreven doelen komen tijdens een presentatie aan de orde. Tijdens de presentatie is het de bedoeling dat de cursisten ook onderling casuïstiek delen van elkaars ervaringen van voeden per fles in hun dagelijkse praktijk.

Praktijk:
We gaan de verschillende soorten flessenvormen, flessenspenen en vacuumsystemen bespreken aan de hand van het ruime assortiment van de babyverpleegkundige

E book Babyverpleegkundige lezen

Duur van de scholing:
09:30-12:00 uur

Opleidingsdata:
donderdag 10 februari 2022
donderdag 14 april 2022
donderdag 30 juni 2022
donderdag 13 oktober 2022

150 euro per persoon (maximaal 4 cursisten)
inclusief digitaal naslagwerk

 

“Soms weet je niet wat je niet weet. Na deze scholing weet je alles wat er te weten valt over voeden per fles.”

Scholing: in- en uitbakeren

Ze ligt de hele nacht door te zuchten, te kreunen en andere geluidjes te maken. Ze valt moeilijk in slaap in de cosleeper, want met haar armen blijft ze zwiepen door de lucht. Op de armen bij een van haar ouders, kan ze goed slapen, soms wel urenlang. Ze is vier weken oud, als ik haar kon interviewen denk ik dat ze mij had verteld dat ze het zelf net zo zat is als haar ouders. Ze wil rust in haar lijf, liefst terug naar hoe het was in de buik. Ik vertel haar ouders, terwijl ik haar heel langzaam en liefdevol in een inbakerdoek pak, wat voor een gevoel dit haar geeft. Waarom ze tijdens het inpakken nog huilt en vrijwel meteen stil wordt als ik oppak en op haar zijde in de armen van haar vader leg…..

Vanaf 2011 gebruik ik inbakeren als een van de interventies om rust te creëren in het gezin. Inbakeren kan een mooie overgang zijn, maar niet een nieuwe manier van slapen. Ik heb de afgelopen tien jaar nieuwe producten zien komen, de “gouwe ouwe” kleur zien krijgen en hier en daar het een en ander afgekraakt. Mijn kennis wil ik met je delen in deze scholing over inbakeren. Niet alleen praktische kennis, maar ook de wetenschappelijke inzichten, de kennis uit multi-disciplinaire richtlijnen en protocollen over inbakeren en uitbakeren.

 • gezond, normale slaapgedrag herkennen en benoemen
 • onrustig slaapgedrag herkennen en voorlichting geven over verbeteren zonder inbakerdoeken
 • benoemen wat inbakeren is, waar de behoefte van de baby aan inbakeren vandaan komt, wat inbakeren op gevoels-niveau met de baby doet
 • de contra-indicaties voor inbakeren benoemen
 • voorlichting geven over de drie verschillende manieren van afbouwen van inbakerdoeken
 • veilig inbakeren op de traditionele manier en met de meest gebruikte inbakerproducten
 • voor- en nadelen van minder gebruikte inbakerproducten herkennen
 • een behandelplan maken indien afbouwen van inbakerdoeken moeizaam verloopt

En ben je bekend met:

 • de wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan naar inbakeren en hoe je deze kan toepassen in de praktijk
 • de multidisciplinaire richtlijn excessief huilen en preventie van wiegendood en hoe deze zich verhouden tot inbakeren

Deze scholing is bij uitstek geschikt voor professionals in verzorging van en zorg aan baby’s, zoals medewerkers kinderdagverblijf, consultatiebureau, kind-, kraam- en neonatologieafdelingen.

 

Theorie:
Eerder beschreven doelen komen tijdens een presentatie aan de orde. Tijdens de presentatie is het de bedoeling dat de cursisten ook onderling casuïstiek delen en zo leren van elkaars ervaringen ten aanzien van inbakeren in de praktijk

Praktijk:
We gaan met de verschillende soorten inbakerdoeken en inbakersystemen van het ruime assortiment van de babyverpleegkundige aan de slag

E-book Babyverpleegkundige lezen
Indien mogelijk een eigen pop meenemen naar de scholingsdag.

 

Duur van de scholing:
09:30-12:30 uur

Opleidingsdata:
donderdag 3 maart 2022
donderdag 19 mei 2022
donderdag 14 juli 2022
donderdag 10 november 2022

 

180 euro per persoon(maximaal 4 cursisten)
inclusief digitaal naslagwerk

Scholing: Huilen en hechting en de rol van zorgverlener

Oh, dit gaat zo mis! Haar tempo is te hoog, het kindje geeft de “ho-stop-hand” en ze stemt niet af op zijn lichaamstaal.”

Dat is het eerste wat in mijn op kwam bij het zien van dit filmpje.

Scholing: Huilen en hechting en de rol van zorgverlener

 Ik weet dat het filmpje is opgenomen in een andere tijd (midden jaren ’70). Nu weten we meer. Een goed begin is het halve werk zo luidt het spreekwoord. Een goed begin van het leven oftewel een goede start in de eerste duizend dagen na geboorte, zal het kind in alle opzichten helpen later in zijn leven. Een goed verloop van het hechtingsproces draagt daar aan bij. En baby’s moeten zich aan heel veel mensen hechten gedurende de eerste jaren. Wat kun jij daar als betrokken professional aan bijdragen met jouw kennis en letterlijk met jouw handen.
Op de hechting zijn zes dingen van invloed; sensitiviteit, afstemmen, beschikbaarheid, voorspelbaarheid, mentaliseren en stressregulatie/comfortzone. Kennis is fijn, maar hoe pas je deze toe in de praktijk?

Les 1: Sensitiviteit, beschikbaarheid en stressregulatie

Na deze les kan je:

 • de normale lichaamstaal van baby’s herkennen, benoemen en ouders hierover informeren
 • zintuigelijke overprikkeling en onderprikkeling herkennen, benoemen en ouders hierover informeren
 • benoemen welke fysiologische processen zich in het lijf afspelen bij overprikkeling en/of stress en -in het bijzonder- het effect daarvan op het brein van de baby
 • met andere cursisten de negatieve effecten van te weinig beschikbaar zijn voor een baby uit je eerdere werkervaring delen.
 • benoemen hoe hechting werd gemeten volgens klassieke wetenschappelijke manier en de hedendaagse wetenschappelijke manieren van hechting meten

 

Les 2: Afstemmen, voorspelbaarheid en mentaliseren

Na deze les kan je:

 • Baby’s basisbevestigend oppakken, dragen en overgeven en weet je welk gunstig effect dit heeft op de ontwikkeling van het kind
 • Rond en roterend handelen toepassen en weet je welk gunstig effect dit heeft op de ontwikkeling van de sensomotoriek en proprioceptie van de baby
 • met andere cursisten de positieve effecten van voorspelbaarheid uit je eerdere (werk)ervaring delen
 • aan de hand van praktijkvoorbeelden goed-beter-best manieren van mentaliseren benoemen.
 • in je werk de multidisciplinaire richtlijn excessief huilen toepassen op een manier die bij je eigen manier van werken past

 

Deze scholing is bij uitstek geschikt voor professionals in verzorging van en zorg aan baby’s, zoals medewerkers kinderdagverblijf, consultatiebureau, kind-, kraam- en neonatologieafdelingen.

Theorie:
Bovenstaande doelen komen tijdens een presentatie aan de orde. Tijdens de presentatie is het de bedoeling dat de cursisten ook onderling casuïstiek delen en zo leren van elkaars ervaringen.

Praktijk:
Met name in de tweede les gaan we praktisch aan de slag met thema’s als basis bevestigend dragen, rond en roterend handelen, sensomotoriek.

 

 

Huiswerk voor aanvang van de cursus:
Lezen boek of reader over hechting 
Indien mogelijk een eigen pop meenemen naar beide scholingsdagen.
voorbereiding casuïstiek voor beide dagen.

 

Duur van de scholing:
Deze opleiding bestaat uit twee lessen van 3 uur

Starttijd: 09:30 uur
Eindtijd: 12:30 uur

Opleidingsdata:
donderdag 13 en 27 januari 2022
donderdag 17 en 31 maart 2022
donderdag 2 en 16 juni 2022
donderdag 8 en 22 september 2022

 

300 euro per persoon (maximaal 4 cursisten)
inclusief digitaal naslagwerk

Workshop op maat

We stemmen de inhoud samen af!

Neem gerust contact op over een specifieke vaardigheid of kennisgebied. Esther helpt je graag en staat voor iedere zorgprofessional klaar om haar kennis over te dragen