loader image

kwaliteit van babyopvang binnen kinderdagverblijf vergroten

werken met baby’s

Snel, praktisch en betrokken

Of zijn bij jullie nog niet alle pedagogisch medewerkers zich bewust van de belangrijke rol die ze hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s? Of zouden jullie -voor de verandering- wel eens door de ogen van een verpleegkundige in plaats van pedagoge willen leren kijken naar baby’s?

Esther verzorgt graag voor jullie kinderdagverblijf de babycursus voor pedagogisch medewerkers. Zij volgt het programma van het Nederlands Jeugdinstituut “werken met baby’s”.

Een programma van acht bijeenkomsten van 2.5 tot 3 uur per keer. De bijenkomsten vinden in principe om de twee weken plaats, op een dag, tijdstip en plek naar keuze.

Tussen de bijeenkomsten gaan de pedagogisch medewerkers aan de gang met een praktijkopdracht, huiswerkopdracht en/of een leesopdracht. De volgende thema’s staan centraal:

 

Bijeenkomst 1: Visies op baby’s en babyopvang

Kennismaken met elkaar, met de cursusopbouw maar ook met twee begrippen die de hele cursus weer terugkomen veiligheid en uitdaging.

Bijeenkomst 2: Het bieden van emotionele ondersteuning

Als een baby zich veilig en geborgen voelt, dan kan hij een relatie aangaan met jou als pedagogisch medewerker. Jij hebt “de eer” hem -als een van de eerste in zijn leven- te leren hoe dat moet. Dit vraagt van jouw betrokkenheid bij die baby, zien wat hij beleeft en ervaart.

Bijeenkomst 3: respect voor autonomie

Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking. Maar hoe bied je dat aan een baby? Op welke momenten wel en op welke niet? Op welke manieren wel en op welke manieren liever niet?

Bijeenkomst 4: structuur en continuïteit

Alle kinderen hebben behoefte aan houvast, herkenbaarheid en voorspelbaarheid. Hoe bieden we dat op de groep? Hoe bied jij dat op microniveau in je werkhouding?

Bijeenkomst 5: zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet

Misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. We gaan aan de slag met verbale en non-verbale communicatie, zowel onderling als naar de kinderen op de groep. Hoe besmettelijk is jouw stemming? En hoe besmettelijk is jouw passie&waardering?

Bijeenkomst 6: ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties

We gaan nog dieper in op de dagindeling op de groep. Welke activiteiten worden er aangeboden? Welke kunnen we nog meer aanbieden? En ook hoe kun je spel tussen de baby’s onderling stimuleren?

Bijeenkomst 7: een veilige en uitdagende speelomgeving creëren

Tijdens deze bijeenkomst kijken we kritisch naar de inrichting en het speelgoed op de groep. Is er voldoende ruimte om baby’s (veilig) te laten spelen en ontdekken? Staat het speelmateriaal op de juiste plaats? Hebben we voldoende speelgoed voor alle leeftijdscategorieën

Bijeenkomst 8: samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen

Tijdens alle bijeenkomsten komt het “contact met ouders” kort aan bod, maar tijdens deze laatste bijeenkomst, staan we er extra lang bij stil. Maar gaan uitspraken/gezegdes als “de appel valt niet ver van de boom”, “zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens”, “de klant is koning”, “een goed begin is het halve werk” “samen sta je sterker” eigenlijk wel altijd op?

 

Kosten:

Kosten per scholingsavond zijn 250 euro. Voor alle acht de bijeenkomsten wordt 1750 euro in rekening gebracht. De maximum groepsgrootte zijn 10-12 personen.

Esther is een gecertificeerd opleider van het Nederlands jeugdinstituut.

Na het afronden van alle scholingsavonden regelt zij voor alle deelnemers een NJI certificaat op naam. Per certificaat word er 25 euro in rekening gebracht voor het NJI. Desgewenst kunnen er een of meer exemplaren van het boek “werken met baby’s in een groep” worden besteld ook op rekening van het kinderdagverblijf.